Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
แผนการดำเนินงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิส... (22 พ.ค. 2561)  
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์(แ... (21 พ.ค. 2561)  
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (17 พ.ค. 2561)  
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ ส... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 เม.ย. 2561)
ประกาศสภาอบต.เกียร์ เรื่องการอนุมัติญัตติในการประชุมสภา อบต.เกียร์ (09 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสาม... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์รถรับส่งนักเรี... (03 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 (03 เม.ย. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (29 มี.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิสามั... (28 มี.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5... (21 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สถานศึกษาสังกัดองค์... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3... (28 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายละเอียดต่าง ๆ โครงการเทศกาลว่าวไทยสุดแดนใต้ ... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สถานศึกษาสังกัดองค์ก... (15 ก.พ. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยแร... (15 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ ... (12 มิ.ย. 2561)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู... (11 มิ.ย. 2561)  

โครงการเคาะประตู ดูแลด้วย... (07 มิ.ย. 2561)  

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ดำเนิ... (30 พ.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ ... (21 พ.ค. 2561)

อบต.เกียร์ มอบสิ่งของอุป... (16 พ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรมของผู้สู... (15 พ.ค. 2561)

อบต.เกียร์ ร่วมต้อนรับคณะ... (05 พ.ค. 2561)

โครงการอบรม สัมมนา และทัศ... (04 พ.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ ... (05 เม.ย. 2561)

การประชุมของคณะกรรมการช่ว... (03 เม.ย. 2561)

โครงการทัศนศึกษาและเรียนร... (02 เม.ย. 2561)

โครงการเทศกาลว่าวไทยสุดแด... (02 เม.ย. 2561)

โครงการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒ... (19 มี.ค. 2561)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬ... (13 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้... (09 มี.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอา... (06 มี.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์... (28 ก.พ. 2561)

โครงการรับสมัครเป็นอาสาสม... (08 ก.พ. 2561)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (15 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (03 พ.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (03 เม.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ (05 มี.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ... (02 ก.พ. 2561)
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายข้างมัสยิด ก.ม.8 ม.2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ... (24 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.... (04 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ... (02 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (13 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ... (04 ก.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรงคีรี ซอย 1 หมู่ 4 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.... (22 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเขาร้อย หมู่ 3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ... (02 ส.ค. 2560)
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 (21 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 (18 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างสถานที่พักคอยของผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เก... (18 ก.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท (12 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (17 พ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเล... (15 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 เม.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศเลื่อนการสอบประเมินและเลือกสรร ฯ พนักงานตามมภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปร... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน... (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งข... (07 พ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแ... (18 ต.ค. 2557)
ที่ นธ ๗๔๙๐๑/ว ๖๑๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ต.ค. 2554)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง... (02 ก.ย. 2554)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหา ... (01 ส.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทรศัพท์ : 0 7365 6173  โทรสาร : 0 7365 6173  ต่อ 18  อีเมล์
 : admin@gear.go.th
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  
โทรศัพท์ : 0 7365 6173  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์