Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องFacebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาตใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ใ... (24 ม.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินก... (17 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ... (16 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี ... (10 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง การรักษาและการป้องกัน โรคตาแดง เครดิตรูปจาก : โร... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนราธิวาส เรื... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต... (16 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งป... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัย... (09 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2565 (03 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่องเข้าฤดูฝนแล้วมาดูสุขภาพกันนะคะ เครดิตรูปภาพ : โรง... (01 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง อันตรายจากสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน เครดิตรูปภาพ สำน... (01 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่องโรคตาแดงที่แฝงมากับหน้าฝน เครดิตรูปภาพ.โรงพยาบาลเ... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ ... (25 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศู... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... (20 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (05 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ จัดโครงการวันเ... (16 ม.ค. 2566)  

อบต.เกียร์ ร่วมกับสภาเด็... (04 ม.ค. 2566)  

อบต.เกียร์ เข้ามอบกระเช้า... (29 ธ.ค. 2565)  

อบต.เกียร์ เข้าร่วมการชำร... (28 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เยี่ย... (26 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบว... (22 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษ... (22 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่สำรวจ... (22 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบท่... (19 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา ส... (15 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ เป็นประธานในพ... (13 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ รับมอบประกาศนี... (09 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่จัดกิ... (08 ธ.ค. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมร... (16 พ.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมร... (15 พ.ย. 2565)

อบต.เกียร์ การจัดทำขยะเป... (14 พ.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมร... (11 พ.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมร... (10 พ.ย. 2565)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมประชุม... (09 พ.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมร... (08 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.... (04 ต.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.... (05 ก.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.... (03 ส.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ... (04 ก.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.... (06 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ... (05 พ.ค. 2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไอตีมุง 1 หมู่ที่ 4 บ้านไอตีมุง ตำบลมาโมง... (19 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก... (15 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ... (02 มี.ค. 2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ. 24-001 บ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 ... (25 ก.พ. 2565)
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเ... (09 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ... (08 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ... (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.... (02 ธ.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายบ้านน้ำใสทะลุบ้านไอบือนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอส... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ... (03 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... (18 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาแ... (17 ม.ค. 2566)  
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล และบันทึกข้อมูลในระ... (05 ม.ค. 2566)  
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการก... (09 พ.ย. 2565)  
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (09 พ.ย. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้พนักงานส่วนตำบ... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ให้พนักงาน... (10 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจ... (09 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบป... (02 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (25 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสรรหา... (11 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (10 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยกา... (10 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสรรหาและเลื... (03 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปร... (31 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ปิดทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ (12 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น... (12 ก.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสรรหาและเลื... (08 ก.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... (01 ก.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  gear8931@gmail.com