Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Facebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั... (23 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง สื่อการดูแลสุขภาพจิตภายในสถานการณ์การระบาดของโรค... (18 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในเทศกาลลอ... (17 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิก... (04 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart vote แอปเดียวค... (02 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง (02 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสี... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเกียร์ (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การกำหนดจุดอพยพหรือสถานที่พักพิงชั่วคราว (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ ผอ.กต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก... (26 ต.ค. 2564)
ประกาศ ผอ.กต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก... (26 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ก... (20 ต.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง กำหนดสถานที... (18 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบป... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศ ผอ.กต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์กา... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศ ผอ.กต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอ... (06 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ How to..ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ (01 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง 10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงโควิด-19 (23 ส.ค. 2564)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสา... (13 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ จัดโครงการฝึกอ... (22 พ.ย. 2564)  

อบต.เกียร์ จัดโครงการฝึกอ... (22 พ.ย. 2564)  

อบต.เกียร์ มอบเงินเยียวยา... (18 พ.ย. 2564)  

อบต. เกียร์ มอบเงินเยียวย... (18 พ.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ได้มอบเงินสนับ... (05 พ.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ให้การต้อนรับ ... (25 ต.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่สำรว... (25 ต.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่พบปะพ... (25 ต.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ประชุมปรึกษาหา... (08 ต.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ติดป้... (06 ต.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ประชุมประจำเดื... (04 ต.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่นิเทศ... (30 ก.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบถุ... (22 ก.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบถุ... (13 ก.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ทำควา... (10 ก.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบถุ... (02 ก.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบถุ... (01 ก.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบถุ... (27 ส.ค. 2564)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงกา... (11 ส.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ทำควา... (29 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (... (12 ต.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก... (30 ก.ย. 2564)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างมัสยิด หมู่ที่ 3 ทะลุภูเขาร้อย (ต่อเส้นเด... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.... (03 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ... (05 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ... (21 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.... (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (น... (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ... (05 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เ... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ... (02 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ... (05 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ... (03 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้า... (26 ม.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายเขาร้อย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จ... (22 ม.ค. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.24-001 สายสะพานใหม่... (14 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.... (04 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (... (15 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 ส.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (13 ส.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ปิดทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ (12 ก.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น... (12 ก.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสรรหาและเลื... (08 ก.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... (01 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (04 มิ.ย. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานเกี... (24 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่... (14 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเ... (14 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้อำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน... (24 เม.ย. 2564)
ประกาศ คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก... (21 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ระเบียบ อบต.เกียร์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบ... (01 เม.ย. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต... (01 เม.ย. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ (31 มี.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ (31 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... (31 มี.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงา... (29 มี.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาารกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ... (29 มี.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้