Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Facebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวั... (08 ก.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ (06 ก.ย. 2566)  
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง สำมะโนการเกษตร (05 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็... (04 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานท... (28 มิ.ย. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสรรหาและก... (19 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน (09 มิ.ย. 2566)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัย... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (25 พ.ค. 2566)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (23 พ.ค. 2566)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ ... (12 พ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการรับของขวัญและของกำนัลการปฏิบัติหน... (29 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (19 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เครดิตรูปภาพ : ส... (04 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในร... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำ... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (03 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (03 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ มอบเครื่องแบบน... (13 ก.ย. 2566)  

อบต.เกียร์ จัดประชุม คณะก... (12 ก.ย. 2566)  

อบต.เกียร์ เป็นประธานในพิ... (21 ส.ค. 2566)  

อบต.เกียร์ จัดโครงการประเ... (17 ส.ค. 2566)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภาอง... (08 ส.ค. 2566)

อบต.เกียร์ เปิดโครงการลดภ... (24 ก.ค. 2566)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงกา... (19 ก.ค. 2566)

อบต.เกียร์ เปิดโครงการส่ง... (17 ก.ค. 2566)

อบต.เกียร์ เปิดโครงการรัก... (11 ก.ค. 2566)

อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษ... (05 ก.ค. 2566)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมประชุม... (04 ก.ค. 2566)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ทวนสอ... (27 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบวั... (26 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ จัดกิจกรรม 26... (26 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบวั... (22 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบวั... (19 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ จัดโครงการกีฬา... (16 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบวั... (13 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมงานประ... (10 มิ.ย. 2566)

อบต.เกียร์ ร่วมลงนามถวายพ... (09 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาค... (04 ก.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาค... (07 ส.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนา... (03 ก.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โ... (14 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาค... (06 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน... (03 พ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม... (04 เม.ย. 2566)
ประกาศอบต.เกียร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โคร... (30 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพ... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการจ... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล กองคลัง โดย... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้... (20 ม.ค. 2566)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ24-003 สาย กม.8 ... (18 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจ... (12 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล และบันทึกข้อมูลในระ... (24 ส.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง กำหนดเลขการจัดทำบันทึกข้อความของส่วนราชการ (11 ก.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็... (04 ก.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานท... (28 มิ.ย. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสรรหาและก... (19 มิ.ย. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ... (01 มิ.ย. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ... (30 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประ... (31 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั... (31 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประ... (31 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง เสนออนุมัติดำเนินโครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาด... (30 มี.ค. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาแ... (17 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาแล... (13 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไป... (12 ม.ค. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล และบันทึกข้อมูลในระ... (05 ม.ค. 2566)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการก... (09 พ.ย. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (09 พ.ย. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้พนักงานส่วนตำบ... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ให้พนักงาน... (10 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจ... (09 มี.ค. 2565)
Responsive image
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com