Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
แผนการดำเนินงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตน... (19 ก.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม... (11 ก.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม สายข้า... (11 ก.ค. 2560)  
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง การอนุมัติญัตติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเ... (07 มิ.ย. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยสามัญ สม... (30 พ.ค. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำ... (30 พ.ค. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ... (30 พ.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้ง... (27 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพ... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ปร... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยวิสามัญ ... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประ... (18 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทย... (18 พ.ค. 2560)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (05 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานผลติดตามแผน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (01 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (29 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (24 ก.พ. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรรมและความโปร่งใส่ (24 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อหลวง (20 ก.ค. 2560)  

โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ... (17 ก.ค. 2560)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้... (17 ก.ค. 2560)  

โครงการปลูกไม้ดอกสีเหลือง... (14 ก.ค. 2560)

ร่วมโครงการพหุวัฒนธรรมหลอ... (11 ก.ค. 2560)

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เยาว... (26 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เยาว... (19 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เยาว... (12 มิ.ย. 2560)

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ... (05 มิ.ย. 2560)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนแล... (30 พ.ค. 2560)

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ... (30 พ.ค. 2560)

กิจกรรมจิตอาสาต้อนรับเดือ... (30 พ.ค. 2560)

กิจกรรมจิตอาสาต้อนรับเดือ... (26 พ.ค. 2560)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร... (12 พ.ค. 2560)

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ... (04 พ.ค. 2560)

กีฬาศูนย์เยาวชน อบต.เกียร... (03 พ.ค. 2560)

โครงการเทศกาลว่าวไทยสุดแด... (12 เม.ย. 2560)

ทำบุญสำนักงาน ประจำปี 256... (23 ก.พ. 2560)

ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ ... (16 ก.พ. 2560)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ป... (31 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านสายบริษัทนอก (11 ก.ค. 2560)  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม สายข้างมัสยิด หมู่ 2 บ้านไอยามู (11 ก.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย... (22 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.... (02 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ... (02 มี.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.... (02 ก.พ. 2560)
ประกาศ อบต,เกียร์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน ... (27 ม.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ... (05 ม.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ใน... (09 ธ.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ... (02 ธ.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด หรือเสื่อมสภาพ (01 ธ.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2559 (11 พ.ย. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.... (02 พ.ย. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (26 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ... (04 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ... (02 ก.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ 2 บ้าน กม.7 องค์... (08 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ... (02 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (17 พ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเล... (15 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 เม.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศเลื่อนการสอบประเมินและเลือกสรร ฯ พนักงานตามมภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปร... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน... (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งข... (07 พ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแ... (18 ต.ค. 2557)
ที่ นธ ๗๔๙๐๑/ว ๖๑๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ต.ค. 2554)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง... (02 ก.ย. 2554)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหา ... (01 ส.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทรศัพท์ : 0 7365 6173  โทรสาร : 0 7365 6173  ต่อ 18  อีเมล์
 : admin@gear.go.th

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์