Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Facebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ... (15 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามว... (08 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่... (01 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์รถรับส่งนักเรี... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิ... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสร... (27 พ.ค. 2563)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ... (22 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง แนวทางการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาสั... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ... (13 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงส... (12 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ข้อมููลเชิงสถิตการให้บริการ อบต.เกียร์ ประจำปีงบ... (30 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากใน... (27 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (17 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนผฏิบัติการป้องกันการทุ... (14 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนผฏิบัติการป้องกันการทุ... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที... (08 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกแ... (01 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติกา... (30 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา ส... (27 พ.ค. 2563)  

อบต.เกียร์ ได้ประชุมคณะกร... (20 พ.ค. 2563)  

อบต.เกียร์ จัดประชุมคณะกร... (01 เม.ย. 2563)  

อบต.เกียร์ เข้าร่วมตั้งด่... (29 มี.ค. 2563)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมบูรณาก... (22 มี.ค. 2563)

อบต.เกียร์ จัดโครงการพลัง... (19 มี.ค. 2563)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมประจำ... (11 มี.ค. 2563)

อบต.เกียร์ จัดโครงการอบรม... (10 มี.ค. 2563)

อบต.เกียร์ ได้จัดประชุมสภ... (28 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ ประชุมแต่งตั้ง... (28 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ ต้อนรับคณะสังเ... (25 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ จัดโครงการจัดก... (23 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมรับเสด... (21 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ จัดกิจกรรมวาดภ... (11 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ จัดประชุมสรุปผ... (06 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ ต้อนรับและพบปะ... (05 ก.พ. 2563)

อบต.เกียร์ จัดกิจกรรมจิตอ... (30 ม.ค. 2563)

อบต.เกียร์ จัดกิจกรรม ๕ ส... (22 ม.ค. 2563)

อบต.เกียร์ จัดพิธีรับพระร... (17 ม.ค. 2563)

อบต.เกียร์ จัดโครงการวันเ... (13 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ... (02 ก.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.... (02 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ... (05 พ.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซม... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซม... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้า... (03 มี.ค. 2563)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างมัสยิด หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริ... (02 มี.ค. 2563)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายเขาร้อย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จ... (02 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัท (นอก) ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน ... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ... (04 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการป... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.... (03 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการป... (23 ธ.ค. 2562)
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม สายบ้านกูบากูลิง หมู่ที่ 2 (เส้นหลัก) บ้านกูบากูลิง ตำ... (19 ธ.ค. 2562)
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม สายสะพานใหม่ บ้านน้ำใสทะลุเทศบาลสุคิริน ม.3 บ้านน้ำใส ... (04 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.... (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ... (04 พ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (07 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (30 ม.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (28 ม.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเ... (13 ม.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ขององค์... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (17 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินและเลือกสรร ฯ พนักงานตามมภารกิจและ... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตาม... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน... (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งข... (07 พ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแ... (18 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ต.ค. 2554)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (02 ก.ย. 2554)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคค... (01 ส.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้