Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
Facebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (15 ต.ค. 2562)  
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสา... (26 ก.ย. 2562)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบล... (25 ก.ย. 2562)  
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ... (23 ก.ย. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิสาม... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสา... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเกียร์ระวังเหตุวาตภัย (13 ส.ค. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ... (09 ส.ค. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง การคัดเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการแปรญัตติ (07 ส.ค. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (06 ส.ค. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิ... (06 ส.ค. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ... (02 ส.ค. 2562)
อบต.เกียร์ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทุเรียนพื้นบ้าน และมังคุด (01 ส.ค. 2562)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ... (26 ก.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเง... (19 ก.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (... (05 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเกียร์ลีก ประจำปีงบประ... (01 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเกียร์ลีก ประจำปีงบประ... (28 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเกียร์ลีก ประจำปีงบประ... (26 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเกียร์ลีก ประจำปีงบประ... (25 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ ประชุมคณะกรรมก... (24 ก.ย. 2562)  

อบต.เกียร์ จัดมโครงการส่ง... (20 ก.ย. 2562)  

อบต.เกียร์ จัดประชุมคณะกร... (30 ส.ค. 2562)  

ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ ... (30 ส.ค. 2562)

ประชุมปรึกษา หารือ เตรียม... (29 ส.ค. 2562)

อบต.เกียร์ จัดโครงการสนับ... (27 ส.ค. 2562)

อบต.เกียร์ จัดโครงการพัฒน... (23 ส.ค. 2562)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา ส... (15 ส.ค. 2562)

อบต.เกียร์ จัดโครงการส่งเ... (08 ส.ค. 2562)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา ส... (06 ส.ค. 2562)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู ... (01 ส.ค. 2562)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษ... (01 ส.ค. 2562)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมกิจกรร... (28 ก.ค. 2562)

อบต.เกียร์ จัดโครงการพัฒน... (26 ก.ค. 2562)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงกา... (18 ก.ค. 2562)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมกิจกรร... (12 ก.ค. 2562)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษ... (05 ก.ค. 2562)

อบต.เกียร์ จัดกิจกรรมจิตอ... (27 มิ.ย. 2562)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา ส... (14 มิ.ย. 2562)

อบต.เกียร์ จัดโครงการค่าย... (11 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงก... (17 ก.ย. 2562)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการต... (17 ก.ย. 2562)  
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกียร์ (ห้องผู้บริหาร) ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน ... (03 ก.ย. 2562)  
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เกียร์ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (03 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.... (03 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.... (02 ส.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก... (19 ก.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 สายบ้านมามะ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดน... (04 ก.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ... (02 ก.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงก... (01 ก.ค. 2562)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม สายหมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ทะลุบ้านไอบือนา ตำบลเกีย... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงก... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงก... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.... (04 มิ.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างมัสยิด หมู่ที่ 3 ทะลุภูเขาร้อย (ต่อเส้นเด... (04 มิ.ย. 2562)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน กม.7 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน ... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุ... (05 เม.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้า... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ... (02 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ขององค์... (15 ส.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข... (23 ก.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (17 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินและเลือกสรร ฯ พนักงานตามมภารกิจและ... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตาม... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน... (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งข... (07 พ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแ... (18 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ต.ค. 2554)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (02 ก.ย. 2554)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคค... (01 ส.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์