Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
แผนการดำเนินงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ โครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์

25 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท ครั้งที่ 2/2561

17 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ร่วมเดินขบวนอำเภอสุคิริน ตามงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561

14 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันและประกวดต่างๆ ตามโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ 2561

14 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาท้องถิ่นแบบมีส่วนรวมโดยใช้ตำบลเป็นฐาน

14 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแผนงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรตามโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์

14 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดประชุมซักซ้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นในทางทิศทางเดียวกันตามโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์

13 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

10 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 4/2561

10 ก.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนประธานสภาวัฒธรรมตำบลเกียร์ หมู่ที่ 2 บ้านไอยามู และ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกียร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 7370 9886  เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง)  0 7370 9887  อีเมล์
 : admin@gear.go.th
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  
โทรศัพท์ : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์