Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.ย. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ศพด.สังกัด อบต.เกียร์ จัดโครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียน

16 ก.ย. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ศพด.สายบริษัท จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัย

02 ก.ย. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้จัดโครงการชุมชนปลอดขยะสร้างสภาวะที่ดีแก่สิงแวดล้อม

26 ส.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้ทำลายหนังสือราชการ

24 ส.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกียร์ จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกียร์

20 ส.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ “จะรักเธอทั้งตำบล”

14 ส.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

13 ส.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกียร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่บุคลากรในสังกัด

07 ส.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

30 ก.ค. 2563
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้