Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ศพด.สายบริษัท เรื่อง รับสมัครนักเรียนเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท เรื่อง รับสมัครนักเรียนเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท ประจำปีการศึกษา 2564 
เด็กที่จะสมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตพื้นที่บริการการศึกษา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5                                               
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท หมู่ที่ 5  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ตั้งแต่วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์ ศพด.สายบริษัท เรื่อง รับสมัครนักเรียนเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564