Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายละเอียดต่าง ๆ โครงการเทศกาลว่าวไทยสุดแดนใต้ ปีที่ 3/2561
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์  กำหนดจัดโครงการเทศกาลว่าวไทยสุดแดนใต้  ปีที่ ๓/๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ว่าววาบูแล  (ว่าววงเดือน)  ว่าวพื้นเมือง  ศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนถิ่นแดนใต้ และการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ  อีกทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน  และโครงการลานวัฒนธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยววิถีถิ่น  ณ  สนามกีฬานิคมสร้างตนเองสุคิริน และ สนามกีฬาโรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์  โทร. ๐ ๗๓๖๕ ๖๑๗๓  ต่อ  ๑๖  โทรสาร ๐ ๗๓๖๕ ๖๑๗๓  ต่อ  ๑๘  ผู้ประสานงาน  ๐๙๑ ๙๘๓๙ ๔๔๑  (คุณวิรัตน์  นาคเพ็ง)  ๐๘๗ ๘๙๔๖ ๐๓๙ (คุณมะนาวี  ลีมิง)  www.gear.go.th

  
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายละเอียดต่าง ๆ โครงการเทศกาลว่าวไทยสุดแดนใต้ ปีที่ 3/2561
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์