Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าสนามกีฬาฟุตบอล
Responsive image
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต. เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองต่างๆ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.เกียร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าสนามกีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬาฟุตบอลบ้านสายบริษัท หมู่ที่ 5 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีสนามกีฬาเอื้อต่อการออกกำลังกาย อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีสนามกีฬาฟุตบอลที่มีมาตรฐาน
       
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562