Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและพบปะผู้ปกครองนักเรียน
Responsive image
 วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและพบปะผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท หมู่ที่ 5 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ประกอบอาหาร ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างภาวะโภชนาการแก่เด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.เกียร์ หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว เข้าร่วม #การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
         
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562