Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมปรึกษา หารือ เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์
Responsive image
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปรึกษา หารือ เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ ์ ซึ่งมติที่ประชุมกำหนดจัดใน #วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านนํ้าใส หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สำหรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยดังนี้
#ภาคกลางวัน
1.การแข่งขันอาซูรอ
2.การแข่งขันขบวนพาเหรด
3.การแข่งขันขับร้องอานาซีดจากน้องๆในตำบลเกียร์
#ภาคกลางคืน
1.การบรรยายธรรม #โดย บาบอซู ปูลากาปัส
โดยมี ผอ.กองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา คกก.สวธต.เกียร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.เกียร์ อิหม่ามมัสยิด ครูตาดีกาในพื้นที่ตำบลเกียร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อบต.เกียร์ 
#งบประมาณจาก สวธต.ก. 
#สนับสนุนงบประมาณโดย อบต.เกียร์
         
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562