Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดโครงการสนับสนุนบทบาทสตรี
Responsive image
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มอบหมายให้ นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์พบปะผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนบทบาทสตรี โดยมี นางโสรัตน์ โคตะมะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมบทบาทสตรีในยุคปัจจุบัน” และในช่วงบ่ายได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ในอาชีพต่าง ๆ เป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อชุมชนต่อไป 
       
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562