Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
Responsive image
อบต.เกียร์  ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 วิธีการป้องกันอัคคีภัยที่ดีที่สุด "คือการสอนให้คนอื่นดับเพลิงเป็น"
ระหว่างวันที่ 8 - 10  กรกฎาคม 2563  งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกียร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้  เพื่อจะช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของปะชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 128 คน
#แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย 073-709-887,080-7098161
         
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563