Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศพด.สังกัด อบต.เกียร์ ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Responsive image
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  อบต.เกียร์ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว2523 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยนัดหมายให้ผู้ปกครองเด็กเล็กมารับอาหารกลางวันตามจุดต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู บ้านลาเลาะมาตอ บ้านแบตา และบ้านทรงคีรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท บ้าน กม.4  บ้านน้ำใส และบ้านไอบือนา
 
บันทึกข้อมูลโดย  :  นายมะนาวี  ลีมิง  
 
         
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563