Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Responsive image
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ได้มอบหมายให้ นายวิรัตน์ นาคเพ็ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ พร้อมด้วยนายบาสูกี นาวี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) ราย นางสายสุนีย์ แซ่ลิ่ม ครู ค.ศ.1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท หมู่ที่ 5 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ จากโรงเรียนบ้านน้ำใส และโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 ที่มาดำเนินการประเมินครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
         
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563