Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศพด.สังกัด อบต.เกียร์ จัดโครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียน
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษา ฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เข้าทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียน ณ หาดแหลมสมิหลา และสวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง อีกทั้งเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย และโอกาสนี้ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จนการจัดโครงการครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
         
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563