Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศพด.สังกัด อบต.เกียร์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
Responsive image
       วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด อบต.เกียร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และอื่นๆ โดยมีรองปลัด อบต.เกียร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการศึกษา ผู้แทนคณะครู ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้แทนผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และโอกาสนี้ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกียร์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทุกท่านจนการประชุมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
         
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563