Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ผลการปฏิบัติงานพนักงานครูในสังกัด
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษา , นายพัชชระ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 และนายบาสูกี นาวี นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานครูในสังกัด อบต.เกียร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) จำนวน 2 ราย ประกอบด้วยคือ นางสีตีคอลีเย๊าะ การี ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 (ศพด.ไอยามู) และนางสายสุนีย์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 (ศพด.สายบริษัท) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ณ ห้องประชุมที่ทำการ อบต.เกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และโอกาสนี้ทาง อบต.เกียร์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาดังกล่าวทุกท่านจนการประชุมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
         
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563