Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดโครงการเคาะประตู ดูแลด้วยใจแก่ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
Responsive image
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มอบหมายให้ นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์ รองปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลเกียร์ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์ ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไอยามู อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเกียร์ ร้อยตรี ศุภชัย ปานโพธิจาน ผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1009 พร้อมกำลังพล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และพบปะพูดคุยปัญหา สร้างขวัญและกำลังใจ แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการเคาะประตู ดูแลด้วยใจแก่ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564