Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ ได้ประชุมเพื่อสรุปผลและรับทราบปัญหาตลอดจนรับค่าตอบแทนตามโครงการอบรมศาสนธรรมตามคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำปีงบประมาณ 2564
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา  อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลและรับทราบปัญหาตลอดจนรับค่าตอบแทนตามโครงการอบรมศาสนธรรมตามคัมภีร์อัลกุรอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม  2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ จำนวน 5 มัสยิด โดยมี รองปลัด อบต.เกียร์ นักวิชาการศึกษา สมาชิกสภา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด และครูผู้สอนอัลกุรอ่านในพื้นที่ตำบลเกียร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมที่ทำการ อบต.เกียร์ ม.1 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และโอกาสนี้ทาง อบต.เกียร์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จนการประชุมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
         
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564