Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2565
Responsive image
วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ ได้มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ พร้อมด้วยรองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงาน อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป โดยเทศบาลตำบลสุคิรินเป็นผู้จัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดสุคิรินประชาราม ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565