Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
Responsive image
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ปลัด รองปลัด นักวิชาการศึกษา อบต.เกียร์ และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอาซูรอ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของประชาชน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำมัสยิด ครูศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในพื้นที่ตำบลเกียร์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ หมูที่ 1 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
       
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565