Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายซำซูรี ซามิง นายก อบต.เกียร์ มอบหมายให้นายอายิ นาแว รองนายก อบต.เกียร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2565 และกล่าวรายงานโดยนางสายสุนีย์ แซ่ลิ่ม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการและกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท
         
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565