Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศพด.สังกัด อบต.เกียร์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด อบต.เกียร์
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด อบต.เกียร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิเช่น คัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมีนายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์/ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด อบต.เกียร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวซูไรดา สะรีกี เลขานุการนายก อบต.เกียร์ รองปลัด อบต.เกียร์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด อบต.เกียร์ ทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
         
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565