Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Responsive image
วันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม 2566 นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายสาอารี ดอเล๊าะ รองนายก อบต.เกียร์ กล่าวรายงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายอายิ นาแว รองนายก อบต.เกียร์ เลขานุการนายก อบต.เกียร์ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เกียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนกล้าแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป โดยมี สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ครูตาดีกาในเขตพื้นที่ อบต.เกียร์ เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566