Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศพด.สังกัด อบต.เกียร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาสแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการปัจฉิมนิเทศ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท โดยมีรองนายก อบต.เกียร์ เลขานายก อบต.เกียร์ สมาชิกสภา ปลัด อบต.เกียร์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เกียร์เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้าใจในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในระดับที่สูงเป็นอย่างดีและให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและนักเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
         
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566