Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน ประจำปี 2566
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสาอารี ดอเล๊าะ และนายอายิ นาแว รองนายก อบต.เกียร์ เลขานุการ นายกอบต.เกียร์ สมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปลัด อบต.เกียร์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เกียร์ จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ อีกทั้งเพื่อให้ใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมี ปลัดตำบลเกียร์ ตัวแทนผู้อำนวยการ กศน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ สนามกีฬาบ้าน กม.7 หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2566