Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายซำซูรี อาซามิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายอายิ นาแว รองนายก อบต.เกียร์ เลขานุการนายก อบต.เกียร์ สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และกล่าวรายงานโดย นางสายสุนีย์ แซ่ลิ่ม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันให้กับผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีนางอรพรรณ คำมณี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท
         
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2566