Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     เส้นทางคมนาคมตำบลเกียร์ มีดังนี้
          1. ถนนสาย กม. 4 ถึง บ้านทรงคีรี ระยะทาง 8 กม.
          2.  ถนนสายบริษัท ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอร์ยามู ระยะทาง 6 กม.
          3.  ถนนสายบ้านเกียร์ ถึง สามแยกบ้านสายบริษัท ระยะทาง 4.5 กม.
          4. ถนนสายบาเลาะมาตอ ถึง บ้านกูบากูลิง ระยะทาง 5 กม.
          5. ถนนบ้านทรงคีรี ถึง บ้านกูยิ ตำบลร่มไทร ระยะทาง 5 กม.
          6. ทางหลวงแผ่นดินสายสุคิริน – จะแนะ ระยะทาง 8 กม.


การจราจร
     การจราจรยังไม่พลุกพล่านหรือติดขัดเหมือนกับเขตชุมชน แต่มีการสัญจรไปมาตลอด เนื่องจากเป็นทางผ่านไปยังอำเภอระแงะและสามารถไปตัวจังหวัดได้

การไฟฟ้า
     องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์จัดให้มีไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะบนถนนทุกสายในเขตอบต. มีผู้ใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน โดยมีประชากรผู้ใช้ไฟจำนวน 770 ครัวเรือน

การประปา
     องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ยังไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง แต่ประชาชนใช้น้ำประปาภูเขาจากชลประทานโครงการพระราชดำริ ทุกครัวเรือนมีประปาภูเขาใช้

ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
     1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
     2. โทรศัพท์หมู่บ้าน จำนวน - เครื่อง
     3. โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - เครื่อง
     4. เสาสัญญานโทรศัพท์ จำนวน 3 เสา
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ  จำนวน  - แห่ง
     สถานีดับเพลิง จำนวน  1 แห่ง
     สถานีตำรวจยุทธศาสตร์ตำบลเกียร์  จำนวน 1 แห่ง
     ฐานทหาร  ฉก.ทพ.11 จ.นราธิวาส  จำนวน 2 แห่ง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้