Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล
ปลัด อบต.เกียร์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์
รองปลัด อบต.เกียร์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางทิฆัมพร อินทการ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวปวีณา ใจสมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายธวัชชัย ใบจิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายสกล มะสิกะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นางรอซีลา บินมะนอร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายปิยพงษ์ แทนปั้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวซัลวา บินสลาม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวโนเรีย บือซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายเกียรติศักดิ์ บินฮาแว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวซามีลา นิมิ๊
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอายุ ตูแกบือซี
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
-ว่าง-
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวมุธิตา เหล็กหมาด
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายมะไซดี ยาเด็ง
ยาม
Responsive image
นายเอก หนู่วุ่น
ยาม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์