Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสีตีคอลีเย๊าะ การี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นางสีตีคอลีเย๊าะ การี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นางสายสุนีย์ แซ่ลิ่ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรุสมีนี อามิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสุทธิดา แซ่ลิ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
Responsive image
นางสาวมาสนี หารง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวรอฮีม๊ะ มามุ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมฤดี ดาฮารี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวซารีนา สารีง๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปาซีล๊ะ อาแว
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวจารียา บินฮาแว
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวมารีนา หารง
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวซูเรียนา เจ๊ะแว
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
Responsive image
นางสาวรอฮายา เจ๊ะเลาะ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
Responsive image
นางสาวยาวารี บือราเฮง
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวรัชนีกร เขียวขำ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (บัญชี ศพด.)
Responsive image
นางสาวซาลินี อูมา
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางเปมิกา ตีเง๊าะ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวสุรียานี ปูยัง
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นายโกเมท เจ๊ะตือเงาะ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
Responsive image
นางสาวอายีน๊ะ มาน๊ะ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (แม่ครัว ศพด.)
Responsive image
นางสาวซารีนี คมขำ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (แม่ครัว ศพด.)
Responsive image
นายเอก หนู่วุ่น
จ้างเหมาบริการ (ภารโรง ศพด.)
Responsive image
นางนูรีฮา ดือเลาะ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com