Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
08 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS
01 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการนปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)
01 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุูผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
28 พ.ค. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
28 พ.ค. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์รถรับส่งนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้วยโอกาส และอาศัยอยู่ห่างไกลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์
27 พ.ค. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
22 พ.ค. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
15 พ.ค. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง แนวทางการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 พ.ค. 2563 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้