Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ต.ค. 3109 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
21 พ.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
13 พ.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
13 พ.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
07 พ.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ รายละเอียดกำหนดการพิธีเปิดและปิด โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
01 พ.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
04 เม.ย. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือนแรก)
03 เม.ย. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนรวมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 มี.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11 มี.ค. 2567 นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com