Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.ย. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ครั้งที่ 4/2562

20 ก.ย. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆของตำบลเกียร์ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติดารสร้างทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า)

30 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดประชุมคณะกรรม การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์ ครั้งที่ 3/2562

30 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์

29 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชุมปรึกษา หารือ เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์

27 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดโครงการสนับสนุนบทบาทสตรี

23 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมระยะที่ 3)

15 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

08 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

06 ส.ค. 2562
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์