Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
แผนการดำเนินงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ศพด.ไอยามู นำนักเรียนออกเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง เพื่อให้สอดคลองกับหน่วยการจัดประสบการณ์

15 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

14 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐาน

14 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ สนับสนุบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง

10 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ มัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ ดำเนินการจัดโครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด ประจำปี 2562

09 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมละหมาดวันศุกร์และพบปะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

07 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ บุคลากรในสังกัด” ประจำปีงบประมาณ 2562

06 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ จัดประชุมซักซ้อมเพื่อให้การดำเนินการเป็นในทางทิศทางเดียวกันตามโครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด ประจำปี 2562

05 พ.ย. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านไอร์ยามู หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์

26 ต.ค. 2561
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ อบต.เกียร์ มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้ในการออกกำลังกายภายในชุมชน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์