Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มี.ค. 2566
ถึง
07 มี.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
10 ก.พ. 2566
ถึง
10 ก.พ. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.พ. 2566
ถึง
06 ก.พ. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ24-003 สาย กม.8 หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 (ซอยข้างมัสยิดไอยามู)(ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อ
06 ก.พ. 2566
ถึง
06 มี.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566
01 ก.พ. 2566
ถึง
01 ก.พ. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2566
ถึง
31 ม.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2566
ถึง
20 ม.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ24-003 สาย กม.8 หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 (ซอยข้างมัสยิดไอยามู)(ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิร
18 ม.ค. 2566
ถึง
18 ม.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ24-003 สาย กม.8 หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 (ซอยข้างมัสยิดไอยามู)(ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
17 ม.ค. 2566
ถึง
17 ม.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2566
ถึง
12 ม.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อุทกภัย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com