Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ส.ค. 2566
ถึง
24 ส.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล และบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
11 ก.ค. 2566
ถึง
11 ก.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง กำหนดเลขการจัดทำบันทึกข้อความของส่วนราชการ
04 ก.ค. 2566
ถึง
04 ก.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
28 มิ.ย. 2566
ถึง
28 มิ.ย. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
19 มิ.ย. 2566
ถึง
19 มิ.ย. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
01 มิ.ย. 2566
ถึง
01 มิ.ย. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
30 พ.ค. 2566
ถึง
30 พ.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
นราธิวาส สุคิริน อบต.เกียร์ ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com