Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู จัดโครงการหนูน้อยฝันสวย
Responsive image
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการหนูน้อยฝันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาช่องปาก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.เกียร์ หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว เข้าร่วม #การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
         
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562