Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ให้เกียรติกล่าวรายงานโครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาบ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอาซูรอ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีอาซูรอ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม และและภูมิปัญญาท้องถิ่นทีดีงามของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี นายพงศพัศ บัวเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอสุคิริน (ผู้แทนนายอำเภอสุคิริน) มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอสุคิริน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกียร์ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน จัดโดย สภาวัฒนธรรมตำบลเกียร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
       
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2562