Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
Responsive image
วันพุธ ที่ 18 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.เกียร์ ในฐานะ (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (กรรมการ) และ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (เลขานุการ) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางธีรกานต์ เพชร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 (กรรมการ) ร่วมเป็นคณะกรรมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด จำนวน 2 ราย คือ นางสีตีคอลีเย๊าะ การี ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 (ศพด.ไอยามู) และ นางสายสุนีย์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 (ศพด.สายบริษัท) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ณ ประชุมที่ทำการ อบต.เกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562