Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมรับประทานอาหารตามโครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด ประจำปี 2565
Responsive image
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. อบต.เกียร์ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เกียร์ พร้อมด้วยพนักงานและพนักงานจ้าง อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) อีกทั้งเพื่อส่งเสริม ทะนุบำรุงรักษาประเพณีเมาลิดอันดีงามของประชาชนชาวไทยมุสลิมให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่ ณ มัสยิดอัสสอฮาบ๊ะห์ บ้านไอบือนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564