Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ พร้อมด้วยนายสาอารี ดอเล๊าะ รองนายก อบต.เกียร์ ปลัด อบต.เกียร์ และนักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน ผอ.กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจะดำเนินการจัดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน กล้าแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป โดยมี สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ครูตาดีกาในเขตพื้นที่บริการของ อบต.เกียร์ เข้าร่วม
         
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565