Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ ให้เกียรติพบปะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านระดับอำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
Responsive image
วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ พร้อมด้วย นายอายิ นาแว รองนายก อบต.เกียร์ ให้เกียรติพบปะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านระดับอำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สนามกีฬาบ้าน กม.7 หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกคนได้มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาโดยหันมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ระบบสากล อีกทั้งเพื่อให้การเตรียมพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ฝึกสอนทีม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีม เจ้าหน้าที่ทีม เข้าร่วม 30 คน
         
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2566