Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
Responsive image
ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านลุ่มพ้อ) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงกลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติชุมชนต้นแบบบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
         
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2566