Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.เกียร์ เปิดโครงการรักเธอ รักฉัน เยาวชนรักกัน ร่วมปลอดยาเสพติด
Responsive image
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายซำซูรี อาซามิง นายก อบต.เกียร์ เป็นประธานเปิดโครงการรักเธอ รักฉัน เยาวชนรักกัน ร่วมปลอดยาเสพติด พร้อมด้วย นายอายิ นาแว รองนายก อบต.เกียร์ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เกียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ พร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ให้เด็กเยาวชนวัยเสี่ยงเข้าไปยุ่งกับสารเสพติดและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
         
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2566